O ŠKOLE
Křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.
 
UČEBNÍ OBORY
  • Lesní mechanizátor 41-56-H/01
    tříletý učební obor s výučním listem  
  • Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 
    tříletý učební obor s výučním listem
  • Zemědělec – farmář 41-51-H/01 
    tříletý učební obor s výučním listem
CO MŮŽETE OČEKÁVAT
Základním cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.
Chceme rozvíjet profesní hrdost, vědomí důstojnosti práce, vnímání povolání jako služby bližnímu a společnosti.
Osobnostnímu rozvoji žáků slouží výchovný a pastorační program založený na salesiánském preventivním systému.
 
Ten se opírá o 3 základní pilíře:
rozum – náboženství – laskavost.
 
DOMOV MLÁDEŽE
Poskytuje žákům ubytování, stravování, podmínky pro studium a rozvíjení zájmů, tvůrčích a sportovních aktivit ve volném čase. Žáci jsou vedeni k smysluplnému využívání volného času prostřednictvím aktivit zaměřených na myslivost, včelařství, rybářství – kladný vztah k přírodě.
 
ODBORNÝ VÝCVIK
Cílem je rozvinout u žáků řemeslné dovednosti, potřebné pracovní návyky, schopnost spolupráce v pracovním kolektivu i samostatně pracovat, práci si sami plánovat a organizovat. Odborný výcvik bude realizován v maximální možné míře v reálných podmínkách firem a zemědělských a lesnických provozů.
 
VOLNÝ ČAS
Střední odborná škola sv. Jana Boska je škola připravující na život žáky osobnostně, odborně a duchovně. Výchova probíhá podle salesiánského preventivního systému Dona Boska, kterým se snažíme předcházet zlu a iniciativně rozvíjet všechny schopnosti mladého člověka.