Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhlášky č. 47/2005 Sb., Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3528/2021-1 a dodatku č.j. MSMT -3528/2021-2 v platném znění stanovuje termíny konání závěrečné zkoušky v jarním termínu školního roku 2020/21 takto: 

28. 6. 2021 - ústní zkouška 

2.–4. 8. 2021 - praktická zkouška 

Písemná zkouška se ve školním roce 2020/21 nekoná.

 

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Dokument v PDF ke stažení: Vyhlášení termínu závěrečných zkoušek 2020/2021