Back to Top
SD GROUP

Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - učební obory

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

 1. termín: 22. - 23. 4. 2021

Přihlášky zasílejte do 1. března 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 36 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2021.

 

 

V Kroměříži 28. 1. 2020                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Přihláška ke vzdělání - studiu, Forma vzdělávání – denní


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - nástavbové studium

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 14. - 15. 4. 2021

Přihlášky zasílejte do 1. března 2020 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

 

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
 2. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 se nekoná jednotná přijímací zkouška.
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na pololetním vysvědčení za dva poslední ročníky studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 

 a výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ředitel školy může do 8.3.2021 rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

 

 

V Kroměříži 28. 1. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Přihláška ke vzdělání - studiu, Nástavbové studium ve střední škole

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v PDF - nástavbové studium

 


 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce1463/1, 767 01 Kroměříž,v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů: 

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

 1. termín: 27. - 28. 8. 2020

Přihlášky zasílejte do 14.srpna 2020 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 19 uchazečů

41-51-H/01Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 33 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 

a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít nakterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 v PDF

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v PDF - učební obory

 

V Kroměříži 20. 7. 2020                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

41-52-H/01 Zahradník

   

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ32/2020

18

přijat

   

1.

BJ28/2020

12

přijat

 

 

 

 

   

2.

BJ29/2020

12

přijat

 

 

 

 

   

3.

BJ30/2020

   10

přijat

                   

 

 

 

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

 

 

 

 

 

 

       
         

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

 

 

 

 

 

1.

BJ33/2020

18

přijat

 

 

 

 

 

 

2.

BJ34/2020

12

přijat

 

 

 

 

 

 

3.

BJ31/2020

10

přijat

V Kroměříži 17.7.2020

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – KE STAŽENÍ V PDF

 


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

 1. termín: 16. - 17. 7. 2020

Přihlášky zasílejte do 30.června 2020 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 14 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 21 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály: 

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.

 

V Kroměříži 1. 6. 2020

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – KE STAŽENÍ V PDF.

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

   

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ01/2020

20

přijat

   

1.

BJ10/2020

18

přijat

2.

BJ22/2020

18

přijat

   

2.

BJ07/2020

18

přijat

3.

BJ05/2020

18

přijat

   

3.

BJ25/2020

16

přijat

4.

BJ19/2020

16

přijat

   

4.

BJ03/2020

14

přijat

5.

BJ09/2020

16

přijat

   

5.

BJ14/2020

14

přijat

6.

BJ11/2020

14

přijat

   

6.

BJ21/2020

14

přijat

7.

BJ13/2020

14

přijat

7.

BJ18/2020

2

přijat

8.

BJ08/2020

14

přijat

           

9.

BJ26/2020

14

přijat

 

 

 

 

 

 

10.              BJ27/2020              14            

přijat

 

 

 

 

 

41-52-H/01 Zahradník

     

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ16/2020

18

přijat

   

1.

BJ04/2020

18

přijat

2.

BJ20/2020

16

přijat

   

2.

BJ12/2020

14

přijat

3.

BJ02/2020

16

přijat

   

3.

BJ15/2020

14

přijat

4.

BJ17/2020

16

přijat

   

 

 

 

 

5.

BJ06/2020

14

přijat

   

 

 

 

 

6.

BJ23/2020

14

přijat

       

7.

BJ24/2020

8

přijat

       

 

 

 

 

       

 

V Kroměříži 27.4.2020

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – KE STAŽENÍ V PDF.

 

 


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

 1. termín: 23. – 24. 4. 2020

Přihlášky zasílejte do 1. března 2020 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 36 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

prospěch 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2020.

V Kroměříži 30. 1. 2020                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – KE STAŽENÍ V PDF.