Back to Top
SD GROUP

Rozpoznávání druhů dřevin v zimním období

Začátkem března vyrazili Lesní mechanizátoři s paní učitelkou Liškovou dvakrát do lesů, aby se zdokonalili v rozpoznávání jednotlivých druhů dřevin přímo v zimním bezlistém lese, orientaci v lesnických mapách a druzích lesních porostů. Součástí výukové cesty byla i návštěva olomoucké pobočky ÚHÚL – Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, kde se, mimo jiné, zajímavou formou seznámili s lesními vegetačními stupni ČR.

Topůrka

První letošní lednovou praxi jsme začali v dílnách výrobou jasanových topůrek na sekyrky. Dařilo se všem.

010.JPG

Vánoční besídka

Přicházející Vánoce jsme si na internátu připomněli jak společnou slavnostní večeří se všemi ubytovanými,

tak malou vánoční besídkou v naší skupině. Dostali jsme trička s logem školy, šipky a hrazdu na posilování.

5 6 3

Strana 10 z 13