Back to Top

13. ročník mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích: Young People in European Forests

Dne 2.3.2023 se 2 týmy naší školy zúčastnily 1. místního kola mezinárodní soutěže YPEF. Místní kolo organizoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem - pobočka Kroměříž. Soutěž proběhla v budově Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Kroměříži. Tato znalostní soutěž pro žáky a studenty všech základních a středních škol je zaměřena na oblast lesnictví.

Zúčastněné týmy našich žáků byly ve složení:

1. Hromádka Mikuláš, Rudý Pavel, Stavinoha Patrik

2. Skopal Pavel, Vaňhara Karel, Šimon Tomášek

První tým ve složení žáků Hromádka Mikuláš, Rudý Pavel a Stavinoha Patrik se umístil na 3. místě. Druhý tým byl odměněn diplomem za účast v soutěži.

Děkujeme našim žákům za snahu a píli při přípravách na soutěž a za reprezentaci naší školy.

Ing. Mgr. Barbora Lišková, PhD.

Rozhodnutí ředitele o vzdělávání

Rozhodnutí ředitele o vzdělávání v oboru 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství a v oboru 41-44-L/51 Zahradnictví

Ředitel Střední odborné školy svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž rozhodl na základě vyhlášených kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24
že se vzdělávání v oborech:
41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství – forma denní
41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství – forma kombinovaná
41-44-L/51 Zahradnictví – forma denní
41-44-L/51 Zahradnictví – forma kombinovaná

nebude realizovat.

Odůvodnění: Počet odevzdaných přihlášek v uvedených oborech vzdělávání je nižší než minimální počet stanovený ředitelem v kritériích přijímacího řízení.

V Kroměříži 8.3. 2023

Čerpání dovolené

Ve dnech 16. a 17.2. 2023 je kancelář školy z důvodů čerpání dovolené uzavřena. Těšíme se na vás opět 20.2. 2023.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

Termíny konání přijímacích zkoušek (JPZ + pohovor):

  1. termín: 13. 4.2023
  2. termín: 14. 4. 2023

Přihlášky zasílejte do 1. března 2023 na adresu školy. ---- ČÍST DÁL ----

 


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 24. - 25. 4. 2023

Přihlášky zasílejte do 1. března 2023 na adresu školy. ---- ČÍST DÁL ----

 


 

Strana 1 z 21